Q 4 Gym Kwaliteitslabel

Gymstars foto

Corpus Sanum heeft het Q4Gym Label behaald!

Q4Gym is een online kwaliteitsinstrument ontwikkeld door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen om de werking van de jeugdclubs te ondersteunen en naar een hoger niveau te brengen.

Het instrument kreeg in 2016 een grondige opknapbeurt en zet volledig in op ondersteuning van de clubs met minder criteria, meer ondersteunende tools en een betere connectie met de ledenapplicatie 'Ledenbeheer' van Gymfed.

Gymfed heeft in 2020 een aanzienlijke kwaliteitsverhoging gerealiseerd hebben inzake clubwerking, zowel wat betreft het sportief aanbod als wat de omkadering betreft.

De federatie heeft in 2020 het volgende gerealiseerd:

  • D.m.v. van het kwaliteitsinstrument 'Q4Gym' tools aanreiken waarmee de club in staat is de werking zelfstandig te evalueren, bij te sturen en te optimaliseren.
  • Een aanzienlijk deel van de clubs maakt gebruik van de tools/acties/projecten en opleidingen die door Gymfed worden aangeboden ter verbetering van de clubwerking (monitoring via Q4Gym instrument).
  • Gymfed zet in op het beschermen van sporters van alle vormen van fysiek, psychisch en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het Q4Gym-instrument is omgevormd tot een interactieve en permanente beschikbare online tool die de clubs helpt bij het optimaliseren van de clubwerking. Ervaren en opgeleide clubcoaches begeleiden de club in het behalen van het Q4Gym-label en ondersteunen hen in de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking. De ultieme beloning is het behalen van het 'Q4Gym-label'.

Lees meer op GymFed