Extra richtlijnen opening De Vossenberg

Vanaf 1 augustus 2020 gaat het stedelijk sportcomplex De Vossenberg in Herentals terug open voor gebruikers. Omwille van het coronavirus zijn wij genoodzaakt om ons strikt te houden aan de vooropgestelde maatregelen van de federale veiligheidsraad, de gouverneur van de provincie Antwerpen, de veiligheidscel Neteland en de mogelijkheden die onze sportaccommodatie biedt. Bij deze vertalen wij de richtlijnen in de praktijk. Wij willen dan ook uitdrukkelijk vragen om deze informatie verder te verspreiden naar trainers, kinderen en ouders en deze strikt na te leven. Alvast bedankt voor het begrip.

De opgesomde richtlijnen gelden enkel bij gebruik van het stedelijke sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107, 2200 Herentals.

1. Algemene richtlijnen

 • Alleen contactloos sporten is toegestaan in de provincie Antwerpen
 • Sporten in groepsverband met meer dan 10 personen is verboden voor sporters boven de 18 jaar. Het onderling bewaren van 1,5 m afstand moet te allen tijde worden gewaarborgd
 • Bij intensieve sportbeoefeningen en waar het risico op overdracht nagenoeg nihil is door kortstondig occasioneel kruisen of passeren van personen mag men zich ontdoen van het mondmasker
 • Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. Het mondmasker mag afgezet worden bij intensieve sporten. Dit houdt in dat tijdens niet-intensieve sporten (zoals, curve bowl, boccia, relaxatieoefeningen…) men het mondmasker ophoudt. Bij intensieve sporten (zoals lopen, dansen (individueel), badminton …..) mag het mondmasker af en bewaart men de onderlinge afstand van 1,5 meter
 • Behoudens advies van CELEVAL is het verboden om sportactiviteiten uit te oefenen met meer dan 10 meerderjarige personen. Tot dan kunnen geen wedstrijden gespeeld worden. Ook trainingen met meer dan 10 meerderjarige personen kunnen geen doorgang vinden. Voor jeugdsporten blijven de geldende protocollen onverminderd van kracht. Federaal = 50 personen in georganiseerd verband – in het bijzonder door club of vereniging en steeds in aanwezigheid van een meerderjarige begeleider of toezichter
 • Sporters met ziektesymptomen, zoals hoesten en/of koorts komen niet sporten
 • Contactgegevens: elke trainer van een groep meldt zich aan bij de zaalwachter en is verplicht het contacttracingregister in te vullen
 • Er kan geen gebruik van kleedkamers en douches gemaakt worden
 • Ouders zijn niet toegelaten in de sportruimten tijdens de trainingsuren, enkel sporters, trainers en clubverantwoordelijken mogen de infrastructuur betreden mits het dragen van een mondmasker. Ouders kunnen wel terecht in de cafetaria
 • Er geldt éénrichtingsverkeer in de gangen, volg deze zoveel mogelijk op. Dit wordt ter plaatse aangegeven door middel van vloerklevers en borden
 • De sportgroep mag de zaal pas betreden wanneer de voorgaande groep de zaal heeft verlaten. Bouw een marge in bij de start en op het einde van je training
 • De tribune in de sporthal wordt niet in gebruik genomen
 • Maak geen contact met andere gebruikers/sportgroepen (blijf binnen je eigen sportbubbel)
 • Onmiddellijk na de training moet je de sportinfrastructuur verlaten via de aangegeven circulatieroute
 • De trainer houdt de nodige afstandsregels (1.5 meter) en beschermt zich met een mondmasker. Op deze manier houdt de trainer zich buiten de verschillende sportbubbels
 • In de gevechtsportzaal / danszaal mogen enkel niet-contactsporten of trainingsvormen plaatsvinden mits het naleven van de afstandsregels. Contactsporten zijn verboden!
 • De sluiting van de sportaccommodatie is voorzien om 23:00 van maandag t/m zaterdag ( gericht op avondklok richtlijnen) en om 22:00 op zondag (normaal sluitingsuur)

2. Praktische richtlijnen

 • Samenkomst van leden van verenigingen gebeurt buiten het sportcomplex. Max 10 personen + mondmaskers
 • Voorzie wisseltijden (timeslots) van groepen om menging van groepen te vermijden
 • Gezamenlijk in groep binnenkomen en buiten gaan via het voorziene circulatieplan, met afstandsbepaling van 1,5m social distancing, zodat de inkomhal gevrijwaard blijft van groepssamensmelting. Uitzondering afstandsbepaling voor kinderen tot 12 jaar
 • Desinfecteren van handen bij het binnenkomen van de sportaccommodatie
 • Regelmatig reinigen van handen via wasbakjes in de sanitaire ruimten
 • Gebruik maken van kleedkamers is niet mogelijk
 • Wisselzones voor schoeisel worden aan elke sportruimte voorzien. Enkel gebruik van maken voor het beoogde doel
 • Ouders noch bezoekers zijn toegelaten tijdens de trainingsmomenten in de sportruimten
 • Ontsmetting van gebruikte sportmaterialen dient toegepast te worden na elke trainingssessie of tussentijds, indien nodig, tijdens de trainingssessie. Noodzakelijke materialen hiervoor worden u aangeboden per sportruimte
 • Respecteer de ontsmettingstijden van andere gebruikers
 • Bij goede weersomstandigheden mogen deuren van sportruimten opengezet worden. Sluiten voor het verlaten van de sportruimte wordt gevraagd
 • Volg steeds de richtlijnen van het bevoegde personeel

Bij nieuwe ontwikkelingen of richtlijnen betreffende de Covid-19 preventiemaatregelen in sportaccommodaties houden wij u op de hoogte.

Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking.

Terug naar nieuwsoverzicht